Napalm

..: Budynki :.. ..: Jednostki :.. ..: Misje :.. ..: Porady :.. ..: Instrukcja :..


PRZECHWYTYWANIE WROGICH BUDYNKÓW


Aby przechwycić budynek należy:

1. Wysłać jednostkę Engineer lub Technician w okolice budynku.

2. Umiejscowić jednostki po północno-zachodniej stronie budynku.

3. Zaatakować budynek. Gdy wskaźnik zniszczenia budynku będzie czerwony przygotować jednostki Engineers lub Technicians.

4. Gdy wróg nie naprawia już budynku, sprawdzić czy jednostka Engineer lub Technician może przejąć budynek. Sterując nią, kursor powinien przybrać odpowiednią formę.

Budynek mogą przejąć jednocześnie nawet dwie jednostki.