Napalm

..: Budynki :.. ..: Jednostki :.. ..: Misje :.. ..: Porady :.. ..: Instrukcja :..

Napalm: The Crimson Crisis

Wprowadzenie

Ziemia w niedalekiej przyszłości. Eksploracja kosmosu i wojny o suwerenność panujące na naszej planecie powiązane z wyścigiem zbrojeń sprawiły, że człowiek przestał zważać na przeszkody leżące na drodze. Ów człowiek zawsze wiedział, że przy pomocy swojego komputera lub nowoczesnej technologii będzie w stanie stawić czoła największym problemom. Wszystko oczywiście do czasu. Do czasu gdy technika, tak pomocna człowiekowi, nie zaczęła obracać się przeciwko niemu... Prace nad sztuczną inteligencją były już w wyjątkowo zaawansowanym stadium. Tak zaawansowanym, że pewnego dnia nastąpił przełom. Wszystko wymknęło się spod kontroli, a komputery zaczęły same myśleć. To był początek. Początek tego, co niebawem zmieniło się w wojnę. Wojnę pomiędzy ludźmi a robotami.

Roboty szybko zaczęły opanowywać świat. Kolejno zdobywały kolejne ziemskie tereny. Ich technologia była coraz bardziej zaawansowana, sięgała nawet tego, co pozostawało dla Ziemian nadal w sferze wyobrażeń - kosmosu. Ziemianie nie nadążali za tempem rozwoju. Zapomniano nawet o konfliktach i wojnach, które do tej pory nękały różne nacje. Wspólnie postanowiono czym prędzej stawić czoło nowemu wrogowi, zanim będzie za późno. Powołano Federację Obrony Zjednoczonej Ziemi, której zadaniem było zniszczenie najeźdźcy. Cena była wysoka a ryzyko ogromne...

Oczywistym było, że nawet maszyny potrzebują paliwa. Potrzebują ropy. Ofensywa Federacji rozpoczęła się więc od zajęcia lub też zniszczenia najcenniejszego surowca na Ziemi. W tym czasie Roboty starały się stworzyć kilka linii obronnych, które w połączeniu z najnowszą technologią pozwolą nie tylko na defensywę, lecz również na szybkie przejęcie regionów i złóż po nieudanym ataku Federacji. Jednocześnie starały się także osłabić szeregi przeciwnika "od zaplecza".

Zasady gry

Po zainstalowaniu gry na twardy dysk i kliknięciu na ikonkę programu należy wybrać tryb graficzny oraz rozdzielczość ekranu w jakim ma uruchomić się gra. Ustawienia możemy zapisać. Po obejrzeniu kilku tytułowych ekranów pojawi się menu głowne gry, w którym będą do wyboru następujące opcje:

  • Campaign: wybierz tą opcję, aby rozpocząć kampanię
  • Load Game: wybierz tą opcję, aby załadować zapisaną rozgrywkę
  • Network: wybierz tą opcję, aby rozpocząć grę przez modem lub nullmodem
  • Wyjście: kliknij tu, aby wyjść z gry

Wybór pierwszej opcji pozwala zdecydować się na stronę, po której chcemy się opowiedzieć. Pomimo wielu podobieństw, wraz z dalszą eksploracją gry, zaczniemy zauważać coraz więcej różnic pomiędzy stronami, zarówno w kwestii graficznego wykonania budynków i jednostek jak i ich rodzajów. Każda ze stron ma do wykonania 15 różnych zadań. W sumie przed graczem stoi wyzwanie przejścia 30 różnych map. Przed rozpoczęciem każdej z misji otrzymujemy informacje na temat celu jaki należy osiągnąć. Misje odbywają się na kilku różnych scenariach.

Rozpoczynając właściwą rozgrywkę, największą część ekranu zajmuje pole bitwy. To tutaj odbywa się akcja. Z prawej strony jest panel kontrolny. W górnej jego części znajduje się ekran radaru. Pod spodem jest listwa, na której dostępne są wszystkie aktualnie możliwe do produkcji budynki. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na budynku (na polu akcji gry) uzyskujemy dostęp do panelu jednostek, które możemy w danym budynku wyprodukować. Klikając lewym przyciskiem myszy na ikonkach znajdujących się na panelu kontrolnym rozpoczynamy budowę. Klikając drugi raz - zatrzymujemy budowę. Podczas budowy jednostek, klikając prawym przyciskiem myszy zaznaczamy ilość jednostek do wyprodukowania w kolejności (maksymalnie do 10). W górnej części listwy znajdują się strzałki pozwalające przesuwać ikony w dół i w górę.

Jednostkami sterujemy przy pomocy myszy. Lewym klawiszem zaznaczami jednostkę lub ich grupę, podczas gdy prawym odwołujemy. Po zaznaczeniu jednostki i kliknięciu w dowolne miejsce na mapie nakazujemy przemieszczenie się jednostki w danym kierunku. Jeżeli wskazany zostanie wrogi obiekt jednostka rozpocznie atak. Prawym klawiszem myszy dokonujemy naprawy uszkodzonych budynków oraz zwiększamy poziom technologiczny fabryk. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na jednostce widzimy nad nią pasek zniszczenia. Niektóre jednostki posiadają jeszcze dodatkową informację (prezentowaną w postaci kropek) informującą o zapełnieniu jednostki (w ropę lub jednostki piesze). Z budynkami sprawa wygląda tak samo. Ekran przesuwamy najeżdżając wskaźnikiem myszy na krawędzie ekranu lub wciskając odpowiednie klawisze kursora. Skoro mowa o klawiszach, gra posiada niezwykle rozbudowany system sterowania. Jednostki możemy formować w grupy, wywoływać je itd. Dokładna klawiszologia znajduje się w instrukcji dostarczanej z grą.

Wciskając klawisz O uzyskujemy dostęp do opcji gry. Możemy tutaj załadować uprzednio zapisany stan gry, zapisać stan gry (na jednej z 15 pozycji), skasować zapis stanu gry, ponownie zapoznać się z odprawą przed misją, wybrać jedną z ośmiu ścieżek dźwiękowych (lub wyłączyć muzykę), ustawić poziom tempa reakcji przesuwu ekranu (OFF - przesuw ekranu po najechaniu na krawedź ekranu oraz wciśnięcie prawego przycisku myszy, 1-8 - szybkość reakcji programu na pojawienie się wskaźnika myszy przy krawędzi), włączyć/wyłączyć animowany wskaźnik myszy, wyjść z gry.

W kolejnych misjach zadaniem gracza jest wypełnienie postawionego celu. Aby go osiągnąć należy rozbudować bazę (czasami trzeba wybrać miejsce na jej budowę) oraz zapewnić jej odpowiednie zabezpieczenia obronne w celu odparcia pierwszego, najsilniejszego ataku przeciwnika. Następnie, w zależności od celu misji, przygotować siły do przeprowadzenia ataku ofensywnego. Na wszystko oczywiście potrzebne są pieniądze. Pieniądze uzyskujemy z przeróbki ropy wydobywanej w wieżach wiertniczych. Źródłem energii do prawidłowego funkcjonowania wszystkich budynków są elektrownie słoneczne i nuklearne. Do produkcji jednostek służy kilka rodzajów fabryk. Duży wpływ na produkowane jednostki ma centrum badawcze umożliwiające podwyższenie poziomu technologicznego poszczególnych fabryk i wdrożenie do produkcji nowych jednostek.

Walka z wrogiem odbywa się zarówno na lądzie jak i w powietrzu. Różnorodność jednostek i powierzonych do wykonania zadań sprawia, że przed graczem stoi łącznie 30 różnych, z reguły dosyć trudnych misji.

Napalm
Napalm
Napalm
Napalm
Napalm
Napalm
Napalm
Napalm
Napalm
Napalm
Napalm