Napalm

..: Budynki :.. ..: Jednostki :.. ..: Misje :.. ..: Porady :.. ..: Instrukcja :..
..: Humans :.. ..: Robots :..
 
AEROSPACE CENTER
Cena: 1500
Obszar: 5x5
Dostępny od misji: 12

Centrum Lotów służy do zamawiania specyficznej broni, która dostarczana jest w postaci desantu. Można zamówić następujące jednostki:
- Spy Plane
- Paratroopers
- Supply Ship
- Nuclear Strike
- Napalm Strike
 

 
BARRACKS
Cena: 450
Obszar: 3x3
Dostępny od misji: 2

Baraki służą do szkolenia jednostek pieszych. Istotne jest to, że po przejęciu wrogich baraków, możesz szkolić jednostki, które są w nich dostępne. Możliwe do wyszkolenia jednostki:
- Infantry
- Bazookers
- Engineers
- Pyro Units
- Commandos.
 

 
CAMOUFLAGE
Cena: 270

Maskowanie (Camouflage) nie jest budynkiem, lecz możliwością ukrycia jednostki lub budynku przed wrogiem. Jednostka pozostaje niewidoczna do momentu gdy sama nie odda strzału. Zaatakowany zamaskowany budynek również traci swój kamuflaż w momencie gdy zostanie zaatakowany. Maskowanie można zbudować tak samo jak budynek. Po zakończeniu budowy należy wskazać obiekt, który ma zostać ukryty. Maskowanie najlepiej sprawdza się po zastosowaniu na jednostkach Oil Tanker.
 

 
CANNON NEST
Cena: 720
Obszar: 1x1
Dostępny od misji: 5

Wieżyczki obronne Cannon Nest doskonale sprawdzają się podczas obrony bazy, zwłaszcza w początkowych misjach. Wróg potrzebuje dywizję około sześciu Light Tank II, aby je zniszczyć bez zbytniego narażania się na straty. Niestety, z powodu niezbyt wysokiego pancerza, ten typ wieżyczek nie sprawdza się w późniejszych misjach. Trzy jednostki Rocket Launcher lub Laser Tank mogą w bardzo łatwy sposób je zniszczyć. Uwaga! Wieżyczki Cannon Nest oraz pozostałe "niemobilne" formy obrony podczas zniszczenia wybuchają czyniąc szkody okolicznym budynkom i jednostkom.
 

 
COMMAND BASE
Cena: 7500
Obszar: 4x4
Dostępny od misji: 1

Najważniejszy budynek. Jeżeli go stracisz, nie będziesz miał możliwości budowy nowych zabudowań. W niektórych misjach strata tego budynku oznacza natychmiastową klęskę. Bardzo użyteczne są fałszywe Command Base (Fake Command Base), które mogą na pewien czas odciągnąć uwagę przeciwnika.
 

 
HEAVY FACTORY
Cena: 1980
Obszar: 4x4
Dostępny od misji: 10

Fabryka sprzętu ciężkiego. Możliwe do produkcji jednostki:
- Triple Tank
- Artillery
- Nitroglycerin
- Ion Launcher
- Bastard
 

 
LIGHT FACTORY
Cena: 450
Obszar: 3x3
Dostępny od misji: 3

Fabryka sprzętu lekkiego. Produkowane są w niej także pojazdy logistyczne. Możliwe do produkcji jednostki:
- Jeep
- Armoured Vehicle
- Light Tank
- Oil Driller
- OilTanker
- Tunnel Entrance Vehicle
 

 
MEDIUM FACTORY
Cena: 810
Obszar: 4x4
Dostępny od misji: 6

Fabryka sprzętu lekkociężkiego. Możliwe do produkcji jednostki:
- Medium Tank
- Marauder Tank
- Rocket Launcher
- Pyro Tank
- Mobile CU
- Napalm Launcher
 

 
OIL TOWER
Wieże wiertnicze mogą być umieszczane wyłącznie w miejscu plam ropy. Wydobywa się z nich ropę. Wieże rozstawiane są przez jednostkę Oil Driller. Kropki znajdujące się poniżej poziomu zniszczenia budowli oznaczają zasobność złoża w ropę.
 

 
SOLAR PLANTS
Cena: 450
Obszar: 2x3
Dostępny od misji: 2

W całej grze występują dwa rodzaje elektrowni: słoneczne i nuklerane. Różnią się zarówno ceną, jak i ilością produkowanej energii. Gdy poziom energii jest wystarczająco wysoki, radar pracuje bez zakłóceń a nowe jednostki i budynki produkowane są dwa razy szybciej.
 

 
NUCLEAR PLANTS
Cena: 780
Obszar: 2x3
Dostępny od misji: 4

W całej grze występują dwa rodzaje elektrowni: słoneczne i nuklerane. Różnią się zarówno ceną, jak i ilością produkowanej energii. Gdy poziom energii jest wystarczająco wysoki, radar pracuje bez zakłóceń a nowe jednostki i budynki produkowane są dwa razy szybciej.
 

 
OIL PATCH

Ropę można wydobywać tylko ze złóż ropy. Obecność ropy widoczna jest przez jej plamę obecną na powierzchni ziemi.
 

 
RADAR
Cena: 330
Obszar: 4x4
Dostępny od misji: 2

Bardzo ważny budynek. Pozwala zorientować się w sytuacji jaka panuje w terenie. Gdy radar pracuje prawidłowo, znaczy to, że posiadamy wystarczające zasoby energii.
 

 
RAPID FIRE NEST
Cena: 1860
Obszar: 1x2
Dostępny od misji: 11

Wieżyczki obronne. Są najlepszą formą obrony. Od misji jedenastej nie ma sensu budowa innych zabudowań obronnych.
 

 
ROCKET NEST
Cena: 1140
Obszar: 1x1
Dostępny od misji: 6

Systemy obronne. Lepiej się sprawdzają w działaniu niż wieżyczki Cannon Nest.
 

 
REFINERY
Cena: 1020
Obszar: 4x4
Dostępny od misji: 2

Rafinerie służą do przeróbki ropy w kredyty. Ropa dowożona jest przez jednostki Oil Tanker. Po wybudowaniu rafinerii jedną jednostkę Oil Tanker dostajesz za darmo. Kredyty przechowywane są w magazynach. Po przechwyceniu rafinerii lub fabryki wroga w jej otoczeniu można budować własne budowle obronne (np. Cannon Nest lub Rocket Nest).
 

 
REPAIR FACILITY
Cena: 600
Obszar: 3x3
Dostępny od misji: 5

Budynek wykorzystywany do naprawy uszkodzonych jednostek. Staraj się nie tworzyć tłoku w okolicy tego budynku, gdyż jednostka naprawiona nie będzie mogła wyjechać.
 

 
RESEARCH CENTER
Cena: 900
Obszar: 3x3
Dostępny od misji: 4

Budynek niezbędny do osiągania nowych technologii. Po jego wybudowaniu, można zwiększyć poziom technologiczny naszych fabryk. W tym celu należy dwukrotnie wcisnąć prawy przycisk myszy na fabryce. Powinna pojawić się niebieska strzałka. Teraz, gdy klikniemy lewym przyciskiem myszy rozpocznie się proces dostosowania technologii do produkcji. Każda fabryka ten proces może przejść dwukrotnie.

Lista nowych technologii uzyskiwanych na kolejnych poziom technologicznych:

Barracks - krok#1 - Pyro Unit
- krok#2 - Commando
Light Factory

- krok#1 - Light Tank, Oil Tanker, Oil Driller
- krok#2 - Tunnel Entrance Vehicle
Medium Factory

- krok#1 - Pyro Tank, Pyro Tank Fake
- krok#2 - Napalm Launcher, Mobile CU
Heavy Factory

- krok#1 - Ion Launcher, Nitroglycerin
- krok#2 - Bastard
Special Factory

- krok#1 - Cheyenne
- krok#2 - Transporter
AeroSpace Center

- krok#1 - Nuclear Strike
- krok#2 - Napalm Strike
 

 
SILOS
Cena: 300
Obszar: 2x2
Dostępny od misji: 2

W magazynach przechowywane są kredyty (nawet te, które zostały już wykorzystane). Kropki pod poziomem zniszczenia oznaczają poziom zapełnienia magazynów. Należy kontrolować ten wskaźnik. Jeżeli magazyny są pełne, kredyty otrzymane z konwersji ropy przepadają. Opłaca się przejmować wrogie magazyny, gdyż można na tym znacznie się wzbogacić.
 

 
SPECIAL FACTORY
Cena: 1290
Obszar: 3x3
Dostępny od misji: 9

Fabryka pojazdów latających. Możliwe do produkcji jednostki:
- Sioux
- Cheyenne
- Transporter
 

 
TUNNELS
Cena: 480
Obszar: 3x3
Dostępny od misji: 6

Tunele wykorzystywane są do szybkiego i bezpiecznego transportowania jednostek na duże odległości. Aby móc z nich skorzystać, należy wybudować dwa tunele. Jeden z nich stanowi wjazd (Enter), a drugi wyjazd (Exit). Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na tunelu pozwala oznaczyć, który z nich jest wyjazdem (Primary Exit). Tunele można budować na dwa sposoby: budując stosowny budynek lub wykorzystując specjalny pojazd, który go postawi. Rożnica w tych sposobach jest taka, że postawienie budynku jest tańsze, lecz możemy ulokować go wyłącznie w pobliżu zabudowań bazy. Tunnel Entrance Vehicle jest droższy, lecz tunel możemy postawić w dowolnym miejscu na mapie.