Napalm

..: Budynki :.. ..: Jednostki :.. ..: Misje :.. ..: Porady :.. ..: Instrukcja :..
..: Humans :.. ..: Robots :..
 
ANTIGRAV FACTORY
Cena: 1410
Obszar: 3x3
Dostępny od misji: 9

Fabryka pojazdów latających. Możliwe do produkcji jednostki:
- Antigrav
- Giant Antigrav
 

 
BARRACKS
Cena: 510
Obszar: 3x3
Dostępny od misji: 2

Baraki służą do szkolenia jednostek pieszych. Istotne jest to, że po przejęciu wrogich baraków, możesz szkolić jednostki, które są w nich dostępne. Możliwe do wyszkolenia jednostki:
- MiniGunners
- Flamers
- Technicians
- Grenadiers
- Saboteurs
 

 
CAMOUFLAGE
Cena: 270

Maskowanie (Camouflage) nie jest budynkiem, lecz możliwością ukrycia jednostki lub budynku przed wrogiem. Jednostka pozostaje niewidoczna do momentu gdy sama nie odda strzału. Zaatakowany zamaskowany budynek również traci swój kamuflaż w momencie gdy zostanie zaatakowany. Maskowanie można zbudować tak samo jak budynek. Po zakończeniu budowy należy wskazać obiekt, który ma zostać ukryty. Maskowanie najlepiej sprawdza się po zastosowaniu na jednostkach Oil Tanker.
 

 
COMMAND BASE
Cena: 7650
Obszar: 4x4
Dostępny od misji: 1

Najważniejszy budynek. Jeżeli go stracisz, nie będziesz miał możliwości budowy nowych zabudowań. W niektórych misjach strata tego budynku oznacza natychmiastową klęskę. Bardzo użyteczne są fałszywe Command Base (Fake Command Base), które mogą na pewien czas odciągnąć uwagę przeciwnika.
 

 
COSMIC CENTER
Cena: 1380
Obszar: 5x5
Dostępny od misji: 12

Centrum Lotów Kosmicznych służy do zamawiania specyficznej broni, która dostarczana jest w postaci desantu. Można zamówić nastęśujące jednostki:

- Supply UFO
- Airstrike
- Spy Sattelite
- Attack UFO
- Nuke Missile
 

 
DEFENCE WS01
Cena: 1260
Obszar: 1x1
Dostępny od misji: 9

System obronny. Wymaga sporej ilości energii. Najlepiej stawiać te elementy obrony w odosobnieniu, zdala od zabudowań. Emitują silny strumień energii niszczący wszystko co spotka na drodze (włącznie z własnymi jednostkami i zabudowaniami). Staraj się dbać o poziom ich pancerza. Artillery lub inne ciężkie jednostki mogą szybko go zniszczyć. Dwa zabudowania Defence WS01, postawione jeden obok drugiego, potrafią pojedynczym strzałem poradzić sobie z jednostkami Rocket Launcher i Medium Tank. Gdy musisz je zniszczyć, najlepiej zaatakować sześcioma helikopterami.

UWAGA! Gdy ten typ systemu obronnego oddaje strzał w kierunku południowym traci pancerz. Należy rozmieszczać te budowle rozsądnie, aby strzelały we właściwym kierunku.
 

 
DEFENCE WS02
Cena: 750
Obszar: 1x1
Dostępny od misji: 5

Wieżyczki obronne Defence WS02 służą głównie do ochrony bazy. Są słabsze niż ich odpowiednik u rasy Humans - Cannon Nest. Wieżyczkę Defence WS02 bardzo łatwo zniszczyć. Dwie jednostki Rocket Launcher bez problemu wykonają zadanie. Defence WS02 posiada jedną, ogromną zaletę: potrafi zestrzelić jednostki latające.
 

 
DEFENCE WS03
Cena: 1170
Obszar: 1x2
Dostępny od misji: 11

Systemy obronne. Wymagają dużej ilości energii. Nie potrafią obrać celu na obiekty latające, lecz jeżeli takowy znajdzie się na linii ognia jest natychmiast niszczony. Najlepiej ustawiać je parami. Pamiętaj, aby był jednak między nimi niewielki odstęp, który zapewni, że nie będą siebie nawzajem niszczyć.
 

 
HEAVY FACTORY
Cena: 1800
Obszar: 4x4
Dostępny od misji: 10

Fabryka sprzętu ciężkiego. Możliwe do produkcji jednostki:
- Threeler
- Plasmer
- Predator
- Bram Vehicle
- Thunderbolt
 

 
LIGHT FACTORY
Cena: 480
Obszar: 3x3
Dostępny od misji: 3

Fabryka sprzętu lekkiego. Produkowane są w niej także pojazdy logistyczne. Możliwe do produkcji jednostki:
- Bugee
- Light Tank
- Light Tank II
- Oil Driller
- Oil Tanker
- Tunnel Entrance Vehicle
 

 
MEDIUM FACTORY
Cena: 870
Obszar: 4x4
Dostępny od misji: 6

Fabryka sprzętu lekkociężkiego. Możliwe do produkcji jednostki:
- Med Tank
- Rocket Launcher
- Tiger Tank
- Laser Tank
- Transporter
- Mobile CU
- Mobile Bomber
 

 
OIL TOWER
Wieże wiertnicze mogą być umieszczane wyłącznie w miejscu plam ropy. Wydobywa się z nich ropę. Wieże rozstawiane są przez jednostkę Oil Driller. Kropki znajdujące się poniżej poziomu zniszczenia budowli oznaczają zasobność złoża w ropę.
 

 
SOLAR PLANTS
Cena: 450
Obszar: 2x3
Dostępny od misji: 2

W całej grze występują dwa rodzaje elektrowni: słoneczne i nuklerane. Różnią się zarówno ceną, jak i ilością produkowanej energii. Gdy poziom energii jest wystarczająco wysoki, radar pracuje bez zakłóceń a nowe jednostki i budynki produkowane są dwa razy szybciej.
 

 
NUCLEAR PLANTS
Cena: 780
Obszar: 2x3
Dostępny od misji: 4

W całej grze występują dwa rodzaje elektrowni: słoneczne i nuklerane. Różnią się zarówno ceną, jak i ilością produkowanej energii. Gdy poziom energii jest wystarczająco wysoki, radar pracuje bez zakłóceń a nowe jednostki i budynki produkowane są dwa razy szybciej.
 

 
OIL PATCH

Ropę można wydobywać tylko ze złóż ropy. Obecność ropy widoczna jest przez jej plamę obecną na powierzchni ziemi.
 

 
RADAR
Cena: 330
Obszar: 4x4
Dostępny od misji: 2

Bardzo ważny budynek. Pozwala zorientować się w sytuacji jaka panuje w terenie. Gdy radar pracuje prawidłowo, znaczy to, że posiadamy wystarczające zasoby energii.
 

 
REFINERY
Cena: 1020
Obszar: 4x4
Dostępny od misji: 2

Rafinerie służą do przeróbki ropy w kredyty. Ropa dowożona jest przez jednostki Oil Tanker. Po wybudowaniu rafinerii jedną jednostkę Oil Tanker dostajesz za darmo. Kredyty przechowywane są w magazynach. Po przechwyceniu rafinerii lub fabryki wroga w jej otoczeniu można budować własne budowle obronne (np. Cannon Nest lub Rocket Nest).
 

 
REPAIR FACILITY
Cena: 630
Obszar: 3x3
Dostępny od misji: 5

Budynek wykorzystywany do naprawy uszkodzonych jednostek. Staraj się nie tworzyć tłoku w okolicy tego budynku, gdyż jednostka naprawiona nie będzie mogła wyjechać.
 

 
RESEARCH CENTER
Cena: 990
Obszar: 3x3
Dostępny od misji: 4

Budynek niezbędny do osiągania nowych technologii. Po jego wybudowaniu, można zwiększyć poziom technologiczny naszych fabryk. W tym celu należy dwukrotnie wcisnąć prawy przycisk myszy na fabryce. Powinna pojawić się niebieska strzałka. Teraz, gdy klikniemy lewym przyciskiem myszy rozpocznie się proces dostosowania technologii do produkcji. Każda fabryka (za wyjątkiem jednej) ten proces może przejść dwukrotnie.

Lista nowych technologii uzyskiwanych na kolejnych poziom technologicznych:

Barracks

- krok#1 - Grenadier
- krok#2 - Saboteur
Light Factory

- krok#1 - Oil Tanker, Oil Driller
- krok#2 - Tunnel Entrance Vehicle
Medium Factory

- krok#1 - Tiger Tank, Laser Tank, Transporter
- krok#2 - Mobile Bomber, Mobile CU
Heavy Factory

- krok#1 - Predator, Bram Vehicle
- krok#2 - Thunderbolt, Fake Thunderbolt
Antigrav Factory
- krok#1 - Giant Antigrav
Cosmic Center

- krok#1 - Attack UFO
- krok#2 - Nuke Missile
 

 
SILOS
Cena: 300
Obszar: 2x2
Dostępny od misji: 2

W magazynach przechowywane są kredyty (nawet te, które zostały już wykorzystane). Kropki pod poziomem zniszczenia oznaczają poziom zapełnienia magazynów. Należy kontrolować ten wskaźnik. Jeżeli magazyny są pełne, kredyty otrzymane z konwersji ropy przepadają. Opłaca się przejmować wrogie magazyny, gdyż można na tym znacznie się wzbogacić.
 

 
TUNNELS
Cena: 480
Obszar: 3x3
Dostępny od misji: 6

Tunele wykorzystywane są do szybkiego i bezpiecznego transportowania jednostek na duże odległości. Aby móc z nich skorzystać, należy wybudować dwa tunele. Jeden z nich stanowi wjazd (Enter), a drugi wyjazd (Exit). Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na tunelu pozwala oznaczyć, który z nich jest wyjazdem (Primary Exit). Tunele można budować na dwa sposoby: budując stosowny budynek lub wykorzystując specjalny pojazd, który go postawi. Rożnica w tych sposobach jest taka, że postawienie budynku jest tańsze, lecz możemy ulokować go wyłącznie w pobliżu zabudowań bazy. Tunnel Entrance Vehicle jest droższy, lecz tunel możemy postawić w dowolnym miejscu na mapie.